in

Abbasi’ler ve tarihte halife savaşları

Hz. Muhammed‘in ölümü sonrası (632),peygamberin vekili olacak halife seçimlerinde ,islam dinini benimseyen Arap kabileler arasında büyük karışıklıklara yol açmıştır.Bütün kabileler kendi soylarından birinin halife olmasını istedikleri için ,bu karışıklıklar ve çatışmalar her halife seçiminde yeniden yaşanmk,aktaydı.NİTEKİM ,3.HALİFE HZ.OSMAN’I destekleyen Emeviler kendi soylarından gelen halifenin öldürülmesi sonrasında halife olan Hz. ALİ‘yi BENİMSEMEMİŞ VE 661 ‘DE hZ. ALİ ‘nin 661 ‘de öldürülmesi sonrası Müslüman Arap kavimler üzerinde egemenlik kurmuşlardır.
Yaklaşık 100 yıl sonra HZ.Muhammed’in amcası Abbas’ın adıyla anılan ABBASİ ailsi Emevilere karşı ayaklanmış 750 yılında halifelik ve itidarı ele geçirmişledir
Böylece 1258 yılına kadar süren Abbasi adıyla devam eden islam devleti kurulmuş oldu.1.ABBASİ halifesi ebu ABBAS ve 754 yılında yerine geçen oğlu Mansur dönemlerinde Türk ve İran kökenliler islam devletinde önemli yerlere atandılar.
Mansur ilk iş olarak başkent Küfe yerine Bağdat kentini yaparak başkent yapmıştır.100 bin işçi 4 yılda koca BAĞDAT’I inşa etmiştir.Mansur ‘un oğlu olan meşhur Harun Reşit dönemi Abbasi’lerin altın dönemidir.

Kılık değiştirerek halkı arasına karışarak onların sorunlarıyla gerçekten ilgilenen bir halife olan Harun Reşit dindar ,adaletli savaş meydanlarında ordusunun başında bulunarak  örnek bir halifelik sürdürmüştür.  Bizans’a kadar yapılan akınlarla topraklar genişletilmeye ,islam ülkesi zenginleşmeye başlamıştır.

833 MUTAASSIM Dönemi

annesi türk olan Mutaassım kendine sadece Türklerden oluşan özel bir birlik kurmuştur.Bizans ‘a yaptığı akınlarla İznik’e dek ulaşılmış,başkent yerine Sammara kenti inşa edilmiş ve devletin merkezi oraya taşınmıştır.

Abbasilerde devlet gelirlerinin büyük kalemi toprak vergileri oluşturuyor,toplanan zekatta önemli bir gelir oluşturuyordu.508 yıllık Abbasiler dönemi İslam uygarlığının en ihtişamlı dönemlerindendir.Abbasilerden günümüze ulaşan birkaç eser var,Sammara camii,Mşatta sarayı,Kubbetüs-sahra ,Mescid-i Aksa’nın restore edilmiş hali vb.özellikle Harun Reşit ve oğlu memnun zamanında Bağdat ilim irfan yuvası haline gelmiş,matematik astronomi ,tıp ,botanij alanlarında önemli eserler ortaya çıkmıştır.

Değerlendirmek ister misiniz?

1 point
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

Comments

0 comments

Namazın Önemi ve Fazileti

Esma-ül hüsna -ALLAH cc. 99 ismi