in ,

ELHAMRA SARAYI hakkında 25 Bilgi

ELHAMRA SARAYI. İspanya’nın güneyin­deki tarihsel Granada kentinin en yüksek te­pesinde Magrip yapısı Elhamra Sarayı ve ka­lesi yükselir.

“El hamra” sözcüğü Arapça’da “kırmızı ka­le” anlamına gelir ve kalenin bu adının, yapı­mında kullanılan kil ve kum karışımı bir tür kerpiçten kaynaklandığı sanılır. Kale duvarla­rının dış ve iç süslemelerindeki mavi, yeşil renkler ile yaldızlar zamanla solmuştur. El­hamra Sarayı 14 hektarlık bir alanı kapla­yan, sağlam duvarlarının üzerinde süslü kule­lerin yer aldığı bir yapıdır. Bu saray 13. ve 14. yüzyıllarda yapılmış ve İspanya Hıristiyanlık’ı benimsedikten sonra da 250 yıl boyunca Magripliler’in tuttuğu en son kale olmuştur, 1492’de Araplar’ın Granada’ dan çıkarılmasından sonra yıkılan sarayın ba­zı bölümleri İspanya Kralı Şarlken (I. Carlos) tarafından yeniden yaptırılmıştır.

Magrip mimarisinin en görkemli örnekle­rinden biri olan saray geniş bahçeler içinde yer alır. Sarayın en önemli salonu sayılan El­çiler Salonu, resmi törenlerin yapıldığı ve elçi­lerin kabul edildiği salondur. Birçok bölümünde ince mozaik ve taş süslemeler olan sa­rayın duvar ve tavanlarında gümüş ve sedef kakmalar görülür. Ünlü Aslanlı Avlu’nun dört yanı 100’den fazla ince sütunla çevrilidir. Havuzun kaynaklarından (albatr) yapılmış fıskiyesi 12 mermer aslan üzerine yerleştiril­miştir. Sarayın salonlarındaki havuzlar ka­nallarla avludaki havuza ballanır. Mermer­den yapılmış İki Kız Kardeş Salonu’nun du­varları mavi, yeşil doğu desenleriyle bezen­miş; kubbe ise petek biçiminde yapılmıştır. Elhamra Sarayı bezemeleri bakımından İs­panya’nın en görkemli İslam yapıtlarından bi­ri olarak kabul edilir.

Elhamra Sarayının mimarı olan Magripliler  kimdir ?

Kuzeybatı Afrika’nın Müslüman halkıdır. Magrip sözcüğü Arapça’da; “batı” anlamına gelir. Bugünkü Cezayir’i orta ve batısını. Fasın Kuzey bölümünü kapsayan Roma eyaletinde yaşayan halka Romalılar mauri derdi. Eyaletin adı da Mauretania idi Bölge. İS 7. yüzyılda Araplar’ın egemenliğine girdi. Araplar 702″de ele geçirdikleri bu topraklarda yaşayan halkın İslam dinini kabul etmelerine vesile oldular.

Bundan kısa bir süre sonra, Güney İspanya’daki krallıklardan biri Magripli Araplardan, İspanya Kralı Rodrigo’ya karşı koyabilmek için yardım istedi.  Bunu kabul eden Magripliler, adını komutanları Tarık bin Ziyad’dan alan Cebelitarık’ (Tarık Dağı) a geçtiler. Rodrigo’yu yenerek 711’de Güney İspanya’yı istila ettiler. Bunun ardından Fransa topraklarına girdiler. Magripliler’in ilerlemesi ancak 732’de durdurulabildi. Fransa’dan sürülen  Magripliler İspanya’ yerleşerek burada Avrupa’nın en uygar ülkesi durumuna gelen Endülüs Emevi Devleti kurdular ( ENDÜLÜS EMEVİLERİ). Astronomi,  coğrafya,   kimya  ve doğa bilimlerinde önemli çalışmalar yaptılar. Başkent Kurtuba (Cördoba) Müslümanlar’ın yanı sıra Hıriyanların da öğrenim merkezi oldu. Magripler’den kalma görkemli yapılar bugün bile görülmeye değer güzelliktedir. Bunlar arasın­da 13. ve 14. yüzyıllarda Granada kenti yakınlarında yapılan Elhamra Sarayı ve kalesi vardır . 10. yüzyıldan sonra İspanyollar’ın yavaş yavaş ülkeyi ele geçirmesiyle, İspanya’da Magripliler’in gücü azalmaya başladı. 1492’de Kastilya ve Aragon kralları Magripliler’in son kalesi olan Granada’yı aldı. 1610’da son Magripliler de ülkeden sürüldü. 16. yüzyılda Tunus ve Cezayir’deki Magripliler, Osmanlı yönetimini kabul ettiler, ama kentleri büyük ölçüde özerkliğini korudu. Kuzey Afrika kıyılarında bu dönemde sayısız korsan barınakları oluştu. Magripli korsanlar Avrupa limanlarını ve kıyı kentlerini yağma­ladılar. 16.-18. yüzyıllar arasında 300 yıl boyunca köle ticareti yaptılar ve büyük köle pazarları kurdular .


Değerlendirmek ister misiniz?

0 points
Upvote Downvote

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

Comments

0 comments

İslamın Cadılığa bakışı ve Cadıların kötülüklerinden Kurtulma yöntemleri.

Modern Zaman Firavunlarını Bilmek için Firavun Tarihi